Saturday, 8 January 2011

A.S.A.S ( Basic of Mathematic )

"Lebih mudah dan cepat kaedah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, ianya mengurangkan kita melakukan kesilapan. Lebih rumit dan banyak kaedah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah, ianya menambahkan banyak kesilapan." ~Azizan Hj.Othman Pengasas Matematik Kreatif.~

1. Subtraction Concept

if
a - b = c then c + b = a
6 - 3 = 3 then 3 + 3 = 6
[ subtraction is the inverse of addition ]

2. Devision

if
a :- ( devided by ) b = c then c X b = a
45 :- ( devided by ) 9 = 5 then 9 X 5 = 45
[ devision is the inverse of multiplication ]


The term :

+    =  plus @ add
-    =  minus @ substract
X   =  times @ multiplied by
:-   =  devide by
=   =  equals


:- Maaf symbol/character untuk bahagi tidak dapat dipaparkan.

No comments:

Post a Comment